Công ty Cổ phần Giải pháp V-WATER

20-49 người

An toàn lao động

Thông tin về công ty

Chuyên Cung cấp giải pháp trọn gói về lĩnh vực Môi trường - An Tòan - Sức khỏe, đồng hành cùng Khách hàng giải quyết các mối quan tâm về chất thải, tái chế, xử lý nước, PCCC,... và tư vấn pháp luật tại Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường.

Việc làm đang tuyển dụng
Địa chỉ công ty

Tầng 18, tòa Keangnam Landmark 72 đường Phạm Hùng

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi