Master Korean jobs

Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLS

no image

Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2023

Mức lương

15 - 25 triệu

Khu vực

Hồ Chí Minh

Hình thức

Toàn thời gian

Tiếng Hàn

TOPIK 3/4

Số lượng tuyển

1

Kinh nghiệm

Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc

Hawaii 1, New City Thủ Thiêm, 17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 02, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Phiên dịch văn phòng: dịch tài liệu và dịch nói

- Phiên dịch ngoài văn phòng

- Ngoài phạm vi phiên dịch văn phòng, phiên dịch viên trong doanh nghiệp cũng sẽ chịu trách nhiệm chính công việc phiên dịch ngoài văn phòng có liên quan mật thiết đến hoạt động (kinh doanh) của doanh nghiệp, ví dụ như: hội thảo, hội họp, sếp gặp gỡ đối tác, các chương trình, dự án mới, chuyển tải nội dung lãnh đạo đến các bộ phận trong doanh nghiệp, ...

- Hỗ trợ phiên dịch và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh (của bộ phận kinh doanh và mua hàng)

- Chịu trách nhiệm liên hệ và giao dịch ngôn ngữ với các đối tác hoặc công ty dịch vụ tiếng Hàn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

- Hỗ trợ xây dựng các dự án của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý (sếp)

- Lập báo cáo công việc


Điều kiện

- Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn thành thạo

- Kỹ năng dịch thuật

- Kỹ năng làm quen và hội nhập với phong cách làm việc của người Hàn

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kinh nghiệm biên phiên dịch từ 6 tháng - 1 năm là một lợi thế để tiếp cận cơ hội việc làm phiên dịch tiếng Hàn lương cao

-  Ưu tiên ứng viên là những người đã từng du học, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh hoặc sinh sống, lưu trú thời gian dài tại Hàn Quốc

-  Đã làm việc trong môi trường công ty sản xuất Hàn Quốc là một lợi thế

Quyền lợi

- Lương thưởng tháng 13,

- Bảo hiểm

- Phép năm

- Các chế độ khác theo quy định


Phụ cấp
Giáo dục
Chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm
Xem xét lương

Thông tin liên hệ

Vic Dental Clinic

Hawaii 1, New City Thủ Thiêm, 17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 02, Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ:
Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi