Master Korean jobs
Trưởng phòng Video Edit

CÔNG TY IRUDA PLANET

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Đến 35 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 30/04/2023

timestamp icon

Trợ Lý Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH PLAYGROUND

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 06/04/2023

timestamp icon

Nhân viên kế toán tiếng Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT

salary icon Hà Nội
location icon Đến 25 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 15/04/2023

timestamp icon

Sales Support (Yêu Cầu Sử Dụng Tiếng Hàn)

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT

salary icon Hà Nội
location icon Đến 20 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/04/2023

timestamp icon

Trưởng phòng 2D Designer

CÔNG TY IRUDA PLANET

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Đến 35 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 30/04/2023

timestamp icon

Fresher Sale IT ( Tiếng Hàn )

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A&T CHÂU Á

salary icon Hà Nội
location icon Đến 10 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 03/04/2023

timestamp icon

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính biết Tiếng Hàn

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

salary icon Hà Nội
location icon 11 - 21 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 06/04/2023

timestamp icon

Nhân viên kinh doanh và kế hoạch dự án

Công ty TNHH Giáo dục Visang Việt Nam

salary icon Hà Nội
location icon 20 - 30 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/04/2023

timestamp icon

Video Editor

CÔNG TY IRUDA PLANET

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/04/2023

timestamp icon

Nhân Viên Sales Cước Tàu Quốc Tế Tiếng Hàn

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

salary icon Hà Nội
location icon 7 - 15 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/04/2023

timestamp icon

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn (15-25 Triệu)

CÔNG TY TNHH AUTONICS VNM

salary icon Hà Nam
location icon 15 - 25 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 15/04/2023

timestamp icon

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công ty TNHH MDA E&C

salary icon Hà Nội
location icon 22 - 26 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/04/2023

timestamp icon

Việc làm đề xuất

Công ty TNHH Giáo dục Visang Việt Nam

CÔNG TY IRUDA PLANET

CÔNG TY TNHH SHIN HWA CONTECH VINA

CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi