Master Korean jobs
Trợ Lý Hành Chính Biết Tiếng Hàn

salary icon
location icon 11 - 12 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 11/10/2023

timestamp icon

Phiên Dịch Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 20/10/2023

timestamp icon

Korean BrSE ( Kỹ Sư Cầu Nối - Hàn Quốc)

salary icon
location icon Đến 40 triệu
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 31/10/2023

timestamp icon

Biên Tập Viên Tiếng Hàn , Trung, Nhật

salary icon
location icon 8 - 12 triệu
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 20/10/2023

timestamp icon

Chuyên Viên Kế Toán Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 20/10/2023

timestamp icon

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN - ĐI LÀM NGAY

salary icon
location icon 15 - 25 triệu
experience icon TOPIK 6
timestamp icon 18/10/2023

timestamp icon

Nhân Viên Vận Hành Lớp Học Tiếng Hàn

salary icon
location icon 10 - 15 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 31/10/2023

timestamp icon

Thông dịch viên Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 05/04/2024

timestamp icon

Trợ Giảng Tiếng Hàn TH/THCS

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 30/11/2023

timestamp icon

Thông Dịch Viên - Trợ Lý Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Việc làm đề xuất

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의