Master Korean jobs
Nhân viên hành chính nhân sự

salary icon
location icon 10 - 15 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

Phiên dịch tiếng Hàn

salary icon
location icon 15 - 22 triệu
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Hàn)

salary icon
location icon Từ 15 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 15/06/2023

timestamp icon

Thông dịch viên Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 05/04/2024

timestamp icon

Trợ Lý Quản Lý Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 20/06/2023

timestamp icon

Thông dịch viên Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

Sale Xuất Khẩu ( Tiếng Hàn )

salary icon
location icon Đến 15 triệu
experience icon TOPIK 3
timestamp icon 30/06/2023

timestamp icon

Trợ Lý Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 22/06/2023

timestamp icon

Giáo Viên Dạy Tiếng Hàn

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5
timestamp icon 20/06/2023

timestamp icon

Kế Toán Tổng Hợp

salary icon
location icon Thỏa thuận
experience icon Không biết tiếng Hàn
timestamp icon 22/06/2023

timestamp icon

Trợ Lí Sản Xuất Tiếng Hàn

salary icon
location icon 12 - 18 triệu
experience icon TOPIK 4
timestamp icon 25/06/2023

timestamp icon

Việc làm đề xuất

Công ty TNHH Giáo dục Visang Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI INTERNATIONAL

Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의