[-30%] TOPIK 마스터 패턴-듣기 능력 정복
5점 (15개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 60일
 • 금액 630,000 VND
 • 학습시간 04:17:39(18강)
 • 강좌 TOPIK 마스터 패턴-듣기 능력 정복

900,000 VND30% 630,000VND

강좌소개

강좌 소개

- 이화 여자 대학교에 졸업한 마스터 코리안 전문가인 Ninh Thi Thuy석사가 강의하는 토픽 Master Pattern - 듣기 능력 정복 강좌이다

- 이 강좌는 실제 TOPIK 시험을 기반으로 하며 9유형의 27개의 마스터키를 제시하고 '듣기' 시험문제를 해결하기위한 가이드한다

- 학습 시간: 18강의 영상 (약 4시간)

- 18개의 강의 영상이 차례로 듣기의 질문에 대한 답변을 안내한다

- 강의 영상은 사전 녹화되어 언제 어디서나 학습할 수 있다

- 마스터 코리안의 토픽 전문가가 듣기 질문 유형을 자세히 분석하고 높은 점수를 얻기 위한 키를 고안한다

 

학습 대상

- 마스터 코리안의 중급 강좌를 수료 하고 능력을 향상시키기 위해 계속 공부하고 싶은 사람

- 한국 기업 취업 준비 및 토픽 시험 준비하는 사람

- 토픽시험 준비를 위해 중급 어휘와 문법을 효과적인 방법을 아직 찾지 못 하는 사람

- 베트남인 강사의 강의를 듣고 내용을 철저히 이해하고 시험 문제와 문제 해결 전략을 이해하여 높은 점수를 얻기 위한 노력하는 사람

 

학습 목표

- 어휘, 문법 사용 능력 향상하고 TOPIK시험 효과적인 준비

- TOPIK시험의 듣기를 쉽게 정복하고 한국어로 의사 소통 능력 키우기

강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사

- 하노이 대학교 한국어학과 학사

- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

강의목록
 • [Bài 1] 알맞은 그림 고르기 [1-2] 개념편 04분 48초
 • [Bài 2] 알맞은 그림 고르기 [1-2] 실전편 12분 20초
 • [Bài 3] 알맞은 그래프 고르기 [3] 개념편 07분 33초
 • [Bài 4] 알맞은 그래프 고르기 [3] 실전편 18분 59초
 • [Bài 5] 이어지는 말 고르기 [4-8] 개념편 04분 13초
 • [Bài 6] 이어지는 말 고르기 [4-8] 실전편 15분 32초
 • [Bài 7] 이어지는 행동 고르기 [9-12] 개념편 04분 50초
 • [Bài 8] 이어지는 행동 고르기 [9-12] 실전편 22분 45초
 • [Bài 9] 같은 내용 고르기 [13-16] 개념편 06분 24초
 • [Bài 10] 같은 내용 고르기 [13-16] 실전편 27분 31초
 • [Bài 11] 중심 생각 고르기 [17-20] 개념편 06분 04초
 • [Bài 12] 중심 생각 고르기 [17-20] 실전편 20분 48초
 • [Bài 13] 남자의 중심생각 고르기 + 같은 내용 고르기 [21-22] 개념편 07분 33초
 • [Bài 14] 남자의 중심생각 고르기 + 같은 내용 고르기 [21-22] 실전편 24분 27초
 • [Bài 15] 담화 유형 고르기 + 같은 내용 고르기 [23-24] 개념편 10분 41초
 • [Bài 16] 담화 유형 고르기 + 같은 내용 고르기 [23-24] 실전편 25분 44초
 • [Bài 17] 중심생각 고르기 + 같은 내용 고르기 [25-26] 개념편 13분 01초
 • [Bài 18] 중심생각 고르기 + 같은 내용 고르기 [25-26] 실전편 24분 26초
수강후기
5점 (15개)
별점을 선택해주세요
 • Giang Tran hehe 2022-11-02 13:37
 • Thị Đoàn Như 2022-10-21 10:38
  Cô giáo dễ thương, vui tính nữa. Cảm thấy như có người học cùng mình dù học 1 mình với máy tính kkk
 • Đoàn Thế Đông 2022-10-20 09:22
  Mình thấy chất lượng rất tốt, đáng để học lắm ạaa
 • Nguyễn Lan Thanh 2022-10-19 16:59
  Học hoài video của cô luôn, vote 5 sao ạ
 • Đoàn Như Hồng 2022-10-12 14:20
  Vote 5 sao vì theo dõi cô rất nhiều trên tiktok, học khoá học rất giá trị
 • Mai Xuân Quỳnh 2022-10-11 16:32
  Biết cô từ youtube của trung tâm, học đến đâu vỡ ra đến đó rất thích ạ
 • Nguyễn Huỳnh Đăng 2022-10-11 16:30
  Bài học vừa chuẩn ôn TOPIK vừa luyện tập nghe nói rất tốt, cảm ơn cô giáo ạ
 • Lê Tuấn Anh 2022-10-10 14:43
  Vote 5 sao vì sự nhiệt tình và tận tâm ạ
 • Trần Hoàng Ngân 2022-10-10 14:43
  Bài giảng rất thú vị, cảm ơn cô giáo và trung tâm ạ
 • Nguyễn Văn Tấn 2022-10-08 14:36
  Cô giảng hay lắm cô ơi
 • Lê Anh Minh 2022-10-08 14:33
  Cảm ơn tất cả các thầy, cô trong Master Korean, ai cũng tâm huyết, các video ngày càng chất lượng.
 • Đinh Minh Huy 2022-10-07 12:08
  Lần đầu tiên có web mà dạy kĩ càng hơn cả trên lớp học trực tiếp.. tuyệt vời ạ
 • Đỗ Hoàng Nam 2022-10-07 12:05
  Bài học rất hay, cô Thúy giảng dễ hiểu, học gần gũi, hài hước nữa. Cám ơn cô nhiều.
 • Nguyễn Thị Hoa 2022-10-06 11:57
  Khóa học dùng rất tốt. Cảm ơn thầy cô rất tận tâm
 • Võ Xuân lan 2022-10-06 11:53
  không có khoá nghe của cô Thuý là nghe không kịp luôn, vote 5 sao ạ kkk

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.


이 강좌의 관련 강좌
 • 좋아요 [-30%] TOPIK II 모의고사 (2022) - 45강
  [-30%] TOPIK II 모의고사 (2022) - 45강

  Ninh Thị Thúy선생님 총 46강

  수강기간 : 90일

 • 좋아요 COMBO: 초급+중급 (무료체험 이벤트)
  COMBO: 초급+중급 (무료체험 이벤트)

  Ninh Thị Thúy,Kim Mi Sook선생님 총 18강

  수강기간 : 30일

이 강좌의 관련 교재
 • 배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (중급 2)
  배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (중급 2)

  비상교육김미숙,박늘봄 공저

  금액 199,000 VND

 • 배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (중급 1)
  배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (중급 1)

  비상교육김미숙,박소연 공저

  금액 199,000 VND

 • 배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 2)
  배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 2)

  비상교육김미숙

  금액 199,000 VND

 • 배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 1)
  배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 1)

  비상교육김미숙

  금액 199,000 VND