[-30%] EPS TOPIK 개념특강
5점 (13개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 90일
 • 금액 840,000 VND
 • 학습시간 07:17:10(23강)
 • 강좌 EPS TOPIK 개념특강

1,200,000 VND30% 840,000VND

강좌소개

강좌 소개- 이화 여자 대학교에 졸업한 마스터 코리안 전문가인 Ninh Thi Thuy석사가 강의하는 'EPS-TOPIK 모의고사' 강좌이다- 이 강좌는 실제 EPS-TOPIK 시험을 기반으로 하며 듣기 및 읽기 시험문제 유형에 따라 해결하기위한 꿀팁 가이드한다- 학습 시간: 23강의 영상- 23개의 강의 영상이 차례로 읽기-듣기의 질문에 대한 답변을 안내한다- 강의 영상은 사전 녹화되어 언제 어디서나 학습할 수 있다- 마스터 코리안의 토픽 전문가가 듣기 질문 유형을 자세히 분석하고 높은 점수를 얻기 위한 키를 고안한다 학습 대상- 마스터 코리안의 초급 강좌를 수료 하고 능력을 향상시키기 위해 계속 공부하고 싶은 사람- 한국 노동 송출을 위한 준비 및 EPS-TOPIK시험 준비하는 사람- EPS-TOPIK시험 준비를 위해 효과적인 방법을 아직 찾지 못 하는 사람- 베트남인 강사의 강의를 듣고 내용을 철저히 이해하고 시험 문제와 문제 해결 전략을 이해하여 높은 점수를 얻기 위한 노력하는 사람 학습 목표- 어휘, 문법 사용 능력 향상하고 EPS-TOPIK시험 효과적인 준비- EPS-TOPIK시험의 읽기-듣기를 쉽게 정복하고 한국어로 의사 소통 능력 키우기- 한국에 연수 성공

강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사

- 하노이 대학교 한국어학과 학사

- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

강의목록
 • [Bài 1] EPS-TOPIK 읽기 유형 1-(1) 16분 18초
 • [Bài 2] EPS-TOPIK 읽기 유형 1-(2) 16분 59초
 • [Bài 3] EPS-TOPIK 읽기 유형 2-(1) 20분 51초
 • [Bài 4] EPS-TOPIK 읽기 유형 2-(2) 17분 37초
 • [Bài 5] EPS-TOPIK 읽기 유형 3-(1) 13분 54초
 • [Bài 6] EPS-TOPIK 읽기 유형 3-(2) 16분 14초
 • [Bài 7] EPS-TOPIK 읽기 유형 4-(1) 16분 22초
 • [Bài 8] EPS-TOPIK 읽기 유형 4-(2) 09분 59초
 • [Bài 9] EPS-TOPIK 읽기 유형 5-(1) 21분 21초
 • [Bài 10] EPS-TOPIK 읽기 유형 5-(2) 19분 04초
 • [Bài 11] EPS-TOPIK 읽기 유형 6-(1) 26분 07초
 • [Bài 12] EPS-TOPIK 읽기 유형 6-(2) 21분 34초
 • [Bài 13] EPS-TOPIK 듣기 유형 1-(1) 11분 33초
 • [Bài 14] EPS-TOPIK 듣기 유형 1-(2) 25분 15초
 • [Bài 15] EPS-TOPIK 듣기 유형 2-(1) 18분 48초
 • [Bài 16] EPS-TOPIK 듣기 유형 2-(2) 19분 53초
 • [Bài 17] EPS-TOPIK 듣기 유형 3-(1) 20분 59초
 • [Bài 18] EPS-TOPIK 듣기 유형 3-(2) 20분 51초
 • [Bài 19] EPS-TOPIK 듣기 유형 4-(1) 15분 27초
 • [Bài 20] EPS-TOPIK 듣기 유형 4-(2) 20분 19초
 • [Bài 21] EPS-TOPIK 듣기 유형 5-(1) 28분 06초
 • [Bài 22] EPS-TOPIK 듣기 유형 5-(2) 21분 30초
 • [Bài 23] EPS-TOPIK 듣기 유형 5-(3) 18분 09초
수강후기
5점 (13개)
별점을 선택해주세요
 • Nguyễn Mạnh Tuấn 2022-10-21 10:43
  Dễ học dễ nhớ, vote cho cô Thuý 5 sao liền ạ :3
 • Nguyễn Thị Nga 2022-10-20 09:30
  Nội dung đa dạng. Không bó buộc vào giáo trình, rất hay và bổ ích ạ
 • Đoàn Dương Nguyệt 2022-10-19 17:05
  Bạn nào học ôn thi eps thì nên học ở đây.rất rất tốt ạ
 • Ngô Tú Uyên 2022-10-12 14:41
  Bài giảng hay lắm ạ, cách giúp học tiếng Hàn quá tuyệt vời và sáng tạo
 • Hoàng Phát Lộc 2022-10-11 16:38
  Trung tâm nhiệt tình, các thầy cô dạy nhiệt tình lắm. em học ở đây tận 3 khóa mà chưa bao giờ thất vọng, cảm ơn trung tâm nhiều
 • Đinh Tấn Phát 2022-10-10 16:16
  không biết đăng kí khoá học có kịp thi eps tháng này không ạ
 • Nguyễn Kỳ Phương 2022-10-10 16:16
  Khoá học online tương đối chất lượng
 • Trần Trọng Hiếu 2022-10-08 14:48
  cô tư vấn em với ạ
 • Trần Minh Thành 2022-10-08 14:46
  cho em hỏi cách học của khóa là học từ bài giảng quay sẵng phải k ạ.
 • Nguyễn Thiên Lâm 2022-10-07 14:21
  tài liệu share rất hữu ích, tốt về sự nhiệt tình
 • Phạm Nhật Vượng 2022-10-07 14:17
  Địa điểm học tiếng hàn uy tín cho mọi người
 • Trương Gia Linh 2022-10-06 14:36
  Cảm ơn trung tâm chia sẻ tài liệu hữu ích !
 • Phạm Nhật Quỳnh 2022-10-06 14:33
  mình thích cách học online của trung tâm, vừa gọn lẹ vừa dễ hiểu. sẽ tiếp tục ủng hộ

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.