Trợ Lí Dự Án Có Tiếng Hàn

Công ty TNHH Mageplaza

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 1/2
timestamp icon 06/10/2022

timestamp icon

Thực Tập Sinh Chăm Sóc Khách Hàng (Biết Tiếng Hàn/Tiếng Anh)

Lotte Mart

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 3 - 4 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 18 - 25 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH MTV JESANG VINA TEXTILE

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Trợ Lý Tiếng Hàn - Korean Assistant (Bộ Phận Branding)

CÔNG TY TNHH WEDDINGBOOK VIỆT NAM

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 15 - 20 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 12/10/2022

timestamp icon

Thông dịch tiếng Hàn

Công ty TNHH JM

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 15 - 50 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 25/09/2022

timestamp icon

Phiên dịch tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH THISO RETAIL

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 13/10/2022

timestamp icon

THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

CÔNG TY TNHH JM KOREA VIỆT NAM

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 13/10/2022

timestamp icon

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 20 - 25 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 13/10/2022

timestamp icon

Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY CỬA CUỐN COAD VINA

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 16 - 20 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 21/10/2022

timestamp icon

Phiên dịch tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH THISO RETAIL

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 13/10/2022

timestamp icon

Nhân viên Điều phối sản phẩm biết Tiếng Hàn

Công ty Cổ phần VNG

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 07/10/2022

timestamp icon

Việc làm đề xuất

CÔNG TY TNHH DH TEXTILE

CÔNG TY CỔ PHẦN HYESUNGTECH VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

CÔNG TY TNHH SN HITEC VINA

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch thuật và Đào tạo WANG

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi