Phiên dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH SN HITEC VINA

salary icon Bắc Ninh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 25/09/2022

timestamp icon

Nhân viên IT kiêm Phiên dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH DREAMTECH VIỆT NAM

salary icon Bắc Ninh
location icon Từ 25 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 12/10/2022

timestamp icon

Phiên dịch viên Tiếng Hàn tại Xưởng sản xuất - Bộ Phận CSP

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội

salary icon Bắc Ninh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 11/10/2022

timestamp icon

Phiên dịch viên Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

salary icon Bắc Ninh
location icon 15 - 18 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 13/10/2022

timestamp icon

  • 1

Việc làm đề xuất

CÔNG TY TNHH DH TEXTILE

CÔNG TY CỔ PHẦN HYESUNGTECH VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

CÔNG TY TNHH SN HITEC VINA

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch thuật và Đào tạo WANG

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi