IT Comtor Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ BEETECH

salary icon Hà Nội
location icon Đến 23 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 31/10/2022

timestamp icon

Nhân Viên Kinh Doanh IT Tiếng Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 06/10/2022

timestamp icon

Trợ lý Giám đốc tiếng Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN HYESUNGTECH VIETNAM

salary icon Hà Nội
location icon 15 - 22 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 06/10/2022

timestamp icon

Giáo viên dạy tiếng Việt cho người Hàn (offline)

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch thuật và Đào tạo WANG

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Phiên dịch tiếng Hàn

Công ty TNHH Monster QC

salary icon Hà Nội
location icon 10 - 14 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Phiên dịch Tiếng Hàn

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Trợ Lý Kinh Doanh Nói Tiếng Hàn (Hợp Đồng 6-8 Tháng)

Công Ty TNHH iMarket Vietnam

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Chuyên viên Giám sát dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM

salary icon Hà Nội
location icon 9 - 12 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 04/10/2022

timestamp icon

Biên phiên dịch tiếng Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

salary icon Hà Nội
location icon 10 - 20 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Giao dịch viên Tiếng Hàn

NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 07/10/2022

timestamp icon

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Phiên dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH BBQ Việt Nam

salary icon Hà Nội
location icon 18 - 20 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 13/10/2022

timestamp icon

Việc làm đề xuất

CÔNG TY TNHH DH TEXTILE

CÔNG TY CỔ PHẦN HYESUNGTECH VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

CÔNG TY TNHH SN HITEC VINA

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch thuật và Đào tạo WANG

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi