IT Comtor Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ BEETECH

salary icon Hà Nội
location icon Đến 23 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 31/10/2022

timestamp icon

Phiên dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH DH TEXTILE

salary icon Quảng Nam
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 06/10/2022

timestamp icon

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH MTV JESANG VINA TEXTILE

salary icon Hồ Chí Minh
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Phiên dịch Tiếng Hàn

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Nhân viên phiên dịch Tiếng Hàn khối HCNS (thời vụ)

CÔNG TY TNHH DONGDO ELECTRONICS HẢI PHÒNG

salary icon Hải Phòng
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 07/10/2022

timestamp icon

Trợ Lý Tiếng Hàn - Korean Assistant (Bộ Phận Branding)

CÔNG TY TNHH WEDDINGBOOK VIỆT NAM

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 15 - 20 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 12/10/2022

timestamp icon

Thông dịch tiếng Hàn

Công ty TNHH JM

salary icon Hồ Chí Minh
location icon 15 - 50 triệu
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 25/09/2022

timestamp icon

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

salary icon Hà Nội
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 30/09/2022

timestamp icon

Phiên dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH BBQ Việt Nam

salary icon Hà Nội
location icon 18 - 20 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 13/10/2022

timestamp icon

IT COMTOR (Tiếng Hàn)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PARACEL

salary icon Đà Nẵng
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 08/10/2022

timestamp icon

Phiên dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH MCNEX VINA

salary icon Ninh Bình
location icon Thỏa thuận
experience icon TOPIK 3/4
timestamp icon 08/10/2022

timestamp icon

Phiên dịch Tiếng Hàn

Công ty CP Thiết kế Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng AAA

salary icon Hà Nội
location icon 12 - 20 triệu
experience icon TOPIK 5/6
timestamp icon 08/10/2022

timestamp icon

Việc làm đề xuất

CÔNG TY TNHH DH TEXTILE

CÔNG TY CỔ PHẦN HYESUNGTECH VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHASIANS

CÔNG TY TNHH SN HITEC VINA

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch thuật và Đào tạo WANG

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi