Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)
Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)
Visang EducationKim Mi Sook

textbook Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1) price 199,000VND

Ready to Ship
Textbook Introduction
Cuốn sách giúp nâng cao năng lực nói/ nghe tiếng Hàn thực tiễn ở cấp độ Sơ cấp thông qua các hoạt động như học Từ vựng, Ngữ pháp, Luyện nói, Hoạt động học tập và Góc đánh giá.
1. Từ vưng: Luyện nói tiếng Hàn sơ cấp thông qua sử dụng Từ vựng sơ cấp hay dùng trong cuộc sống hàng ngày
2. Ngữ pháp: Học tập hiệu quả ngữ pháp tiếng Hàn trọng tâm đề xuất bởi tổ chức TOPIK và Viện ngôn ngữ học quốc gia
3. Luyện nói: Sử dụng hoàn hảo từ vựng và ngữ pháp đa dạng đã học
4. Hoạt động học tập: Luyện tập hội thoại thực tế, chơi trò chơi với bạn bè
5. Đánh giá: Tự đánh giá năng lực tiếng Hàn của bản thân, tiến hành ôn tập lại kiến thức bài giảng