Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)
Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)
Giáo Dục VisangKim Mi Sook

Giáo trình Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1) Giá tiền 199,000VND

Sẵn sàng vận chuyển
Giới thiệu Giáo trình

Cuốn sách giúp nâng cao năng lực nói/ nghe tiếng Hàn thực tiễn ở cấp độ Sơ cấp thông qua các hoạt động như học Từ vựng, Ngữ pháp, Luyện nói, Hoạt động học tập và Góc đánh giá.

1. Từ vựng: Luyện nói tiếng Hàn sơ cấp thông qua sử dụng Từ vựng sơ cấp hay dùng trong cuộc sống hàng ngày

2. Ngữ pháp: Học tập hiệu quả ngữ pháp tiếng Hàn trọng tâm đề xuất bởi tổ chức TOPIK và Viện ngôn ngữ học quốc gia

3. Luyện nói: Sử dụng hoàn hảo từ vựng và ngữ pháp đa dạng đã học

4. Hoạt động học tập: Luyện tập hội thoại thực tế, chơi trò chơi với bạn bè

5. Đánh giá: Tự đánh giá năng lực tiếng Hàn của bản thân, tiến hành ôn tập lại kiến thức bài giảng