CÔNG TY TNHH MATERIALS SERVICE COMPLEX VIỆT NAM

Bảo hiểm

Thông tin về công ty
Thành lập tháng 12/2020, 100% vốn đầu tư của tập đoàn JX Group Nhật Bản.
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại (xuất nhập khẩu) các sản phẩm về kim loại chuyên dụng cho các linh kiện điện tử, các sản phẩm hóa chất xi mạ, hóa chất xử lý bề mặt, thu mua các phế liệu kim loại xuất khẩu...
Nhà cung cấp/ khách hàng chủ yếu: các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam... trong và ngoài nước.
Tổng doanh thu năm 2021 của MSCV đạt trên 60 tỉ đồng.
Việc làm đang tuyển dụng
Địa chỉ công ty

Tầng 6, TN Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의

Bạn vui lòng bổ sung thông tin cá nhân để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi