VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FILA SPORT (HONG KONG) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Master Korean jobs
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FILA SPORT (HONG KONG) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

100-499 người

Thông tin về công ty

Được thành lập tại Biella, Ý, vào năm 1911 bởi anh em nhà FILA, thương hiệu FILA đã là một trong những thương hiệu thể thao nổi tiếng và được yêu thích nhất trong suốt lịch sử hình thành và phát triển. Là một phần của thương hiệu thể thao toàn cầu nổi bật, FILA KOREA được thành lập vào năm 1991 với tư cách là công ty con của FILA SPORT S.P.A. và tận dụng tốc độ phát triển nhanh chóng kể từ khi thành lập, FILA KOREA trở thành một tổ chức hoạt động độc lập thông qua Management Buy-out (MBO) vào năm 2005. Kể từ đó, FILA KOREA đã tăng tốc thành công và trở thành trụ sở toàn cầu bằng cách mua lại toàn bộ hoạt động kinh doanh toàn cầu thông qua Leveraged Buy- out (LBO) vào năm 2007.

Việc làm đang tuyển dụng
Địa chỉ công ty

Tầng 13, tòa nhà Veam Building, 689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의