CÔNG TY TNHH DH TEXTILE | Master Korean jobs
CÔNG TY TNHH DH TEXTILE

100-499 người

Sản xuất

Thông tin về công ty

DH Textile là công ty sản xuất vải tại Việt Nam chuyên sản xuất, xuất khẩu và cung cấp các loại vải dệt kim và dệt thoi Polyester với các thiết bị & công nghệ từ Hàn Quốc. Công ty được thành lập vào năm 2007 với tên thương hiệu là GAONNURI TEX & GAOTEX. DH Textile đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh để kết nối với nhiều khách hàng tiềm hơn. Với những gì đã đạt được và sẽ hoàn thành, công ty đang cố gắng trở thành người dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này.


Việc làm đang tuyển dụng
Địa chỉ công ty

Lô D4, KCN Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의