CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM | Master Korean jobs
CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM

50-99 người

Thông tin về công ty

Testworks là công ty xử lý dữ liệu AI hàng đầu tại Hàn Quốc và là công ty đầu tiên trong ngành cân bằng giữa tăng trưởng công nghệ với sứ mệnh xã hội. Năm nay, chúng tôi sẽ thành lập văn phòng tại Hà Nội để mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài Hàn Quốc. Chúng tôi đang tìm kiếm một Trưởng dự án cho các Dự án chú thích dữ liệu thành thạo tiếng Hàn để tham gia nhóm. Bạn không bắt buộc phải có kiến ​​thức về CNTT / AI, chúng tôi hoan nghênh tất cả các cấp độ cơ sở miễn là bạn có tư duy can-do tuyệt vời và sẵn sàng học hỏi. Môi trường làm việc sẽ là một môi trường khởi nghiệp có nhịp độ nhanh và bạn sẽ có cơ hội học tập tuyệt vời để tìm hiểu và quản lý các dự án AI về công nghệ AI tiên tiến và cách quản lý các dự án AI.

Việc làm đang tuyển dụng
Địa chỉ công ty

Tầng 3, Tòa B1, Tòa nhà Sky Central, Số 176, Đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의