Master Korean jobs
Trợ Lý Hành Chính Biết Tiếng Hàn

salary icon
location icon 11 - 12 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 11/10/2023

timestamp icon

Korean BrSE ( Kỹ Sư Cầu Nối - Hàn Quốc)

salary icon
location icon 까지 40 백만
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 31/10/2023

timestamp icon

Biên Tập Viên Tiếng Hàn , Trung, Nhật

salary icon
location icon 8 - 12 백만
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 20/10/2023

timestamp icon

Chuyên Viên Kế Toán Tiếng Hàn

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 20/10/2023

timestamp icon

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN - ĐI LÀM NGAY

salary icon
location icon 15 - 25 백만
experience icon TOPIK 6 급
timestamp icon 18/10/2023

timestamp icon

Nhân Viên Vận Hành Lớp Học Tiếng Hàn

salary icon
location icon 10 - 15 백만
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 31/10/2023

timestamp icon

Nhân viên nhập liệu online

experience icon TOPIK 2 급
timestamp icon 30/11/2023
* 필수 기술:
한국어 - 컴퓨터 사무직 - 작성

- Nhập file dữ liệu lên phần mềm của công ty (Ví dụ: CV ứng viên, nguồn ứng tuyển, thông tin cơ bản,..), và xử lý trên bảng tính excel.

- Chi tiết công việc được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

더보기 21 지원자 이력서

timestamp icon

Trợ Giảng Tiếng Hàn TH/THCS

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 4 급
timestamp icon 30/11/2023

timestamp icon

Giáo viên tiếng Hàn

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 5 급
timestamp icon 30/11/2023

timestamp icon

Thực Tập Sinh Kinh Doanh (Tiếng Hàn)

salary icon
location icon 까지 7 백만
experience icon TOPIK 3 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Hàn

salary icon
location icon 협의
experience icon TOPIK 2 급
timestamp icon 30/09/2023

timestamp icon

추천 채용

Close 정보공유 동의 VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의