CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU EAN VN | Master Korean jobs
CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU EAN VN

100-499 người

May mặc/ da giày

Thông tin về công ty


  • Công ty may Hàn Quốc
  • Là công ty chuyên may áo thun, polo,....
  • Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, thoải mái
Việc làm đang tuyển dụng
Địa chỉ công ty

29 đường TA17, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의