CÔNG TY TNHH HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM VINA | Master Korean jobs
CÔNG TY TNHH HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM VINA

50-99 người

Sản xuất

Thông tin về công ty

Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina, chuyên sản xuất máy ATM (100% xuất khẩu) - Công ty thành viên của Tập Đoàn đa ngành lớn Hyosung của Hàn Quốc, đang xây dựng nhà máy tại KCN Yên Phong 2, Bắc Ninh; dự kiến đi vào sản xuất vào tháng 9 năm 2021.

Việc làm đang tuyển dụng
Địa chỉ công ty

Lô CN08-1 KCN Yên Phong 2C, Xã Trung Nghĩa, Xã Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh. Văn phòng: Tòa nhà Dương Tuấn, Số 05 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Close Thỏa thuận chia sẻ thông tin VISANG

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


공유하는 정보: 계정, 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소, 한국어 활용 수준

1

2

3

정보공유 동의

이용약관 동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용

정보공유 동의 내용 정보공유 동의 내용


※ 위 항목에 동의하지 않는 경우 회원가입이 불가합니다.

1

2

3

정보공유 동의

1

2

3

정보공유 동의